a person is watering flowers correctly
Realise your gardening dreams

10 tommelfingerregler for vanding

For at forhindre dine planter i at hænge hovedet om sommeren, har de brug for masser af vand. Men hvor meget eller hvor ofte skal de vandes? Og er det bedre at vande ovenfra eller nedenfra? Fortsæt med at læse, og du vil finde nogle smarte og nyttige fakta til vanding af dine planter.

Regel nr. 1: Hold en jævn fugtigighed

De fleste planter er afhængige af en jævn fugtighed. Imidlertid fremmer let udtørring før vanding rodvækst af planterne.

Regel nr. 2: Vand sjældnere, men grundigt

I blomsterbedet er 1 til 2 vandingssessioner om ugen normalt tilstrækkelige: bedre at vande sjældnere, men med rigeligt vand snarere end lidt vand ofte.

woman is watering her garden flowers

Regel nr. 3: Vand sent om aftenen eller tidligt om morgenen

Når du vander afkølet jord om aftenen eller natten, fordamper vandet mindre end hvis du vander varm jord om dagen. Og planterne kan forsyne sig tilstrækkeligt med vand inden næste dags varme.

Regel nr. 4: Hold bladene tørre for at undgå sygdomme

Våde blade bliver syge blade. Hvis bladene er våde henover natten, kan bladskimmelsygdomme forekomme. Blade, der bliver våde i solen, kan udvikle små brændemærker (brændende glaseffekt af vanddråberne).

 

automatic water control is helping you to relax in your garden

Regel nr. 5: Sørg for, at vandet når rødderne 

Behovstilpasset vanding betyder, at vandet skal nå rødderne tilstrækkeligt. For små vandmængder dækker ofte kun de øvre jordcentimeter – eller når dem slet ikke, f.eks. når der er et lag træflis ovenpå jorden og for lidt vanding.

Behovstilpasset vanding betyder også, at afgrødeplanter er særligt afhængige af jævnt fugtig jord i tiden, indtil deres afgrøder er modne til høst (eksempler: dannelse af rødder og knolde [gulerødder, kartofler], blade [basilikum, marksalat], hoveder [blomkål, salat], skaller [bønner] eller frugt [tomater, frugt]).

Regel nr. 6: Giv større vandmængder i dele

Vand har brug for et øjeblik til at sive ned i jorden. For at undgå at vandet i bedet ikke strømmer væk ubrugt, er det bedre at vande gentagne gange i dele.

man is watering his garden flowers

Regel nr. 7: Vand med et mål, men fordel

Vanding ved kun et rodpunkt fører til ensidig rodvækst og dermed til dårligere næringsstofoptagelse i jorden. Vand derfor altid rundt om planten og fordel i hele vandingsområdet.

Regel nr. 8: Skyl på en måde, der sparer vand

Vand så meget som nødvendigt og så lidt som muligt. Dette forenkles med et automatisk vandingssystem med fugtsensor – i bedet, på altanen og på græsplænen.

The new GARDENA EcoLine is now available

Regel nr. 9: Undgå vandmætning

Vandmætning hæmmer røddernes adgang til luft i jorden – rodcellerne drukner uden ilt.

Regel nr. 10: Brug kvalitetsrig, lerholdig jord

Plantejord rig på lermineraler har bedre udvidelsesevne og kan derfor holde på vandet i jorden på en mere jævn måde. Sørg for vandafledning i våde somre og om vinteren for at forhindre vandmætning.

Relaterede produkter

ProductIds:

  • 970472701
  • 967675501
  • 967999801
  • 967632701
  • 967662001
  • 970473301